Menu

Maatschappelijk uitje

In Nederland heeft slechts één op de vijf mensen met een visuele beperking een baan. Voor hen is werk vinden vaak lastiger. Ook zijn veel werkgevers niet bekend met de mogelijkheden en aarzelen zij om blinde of slechtziende werknemers in dienst te nemen. Het muZIEum werkt aan verbetering op beide vlakken door een leerwerkbedrijf te zijn voor blinden en slechtzienden en door kennis over de mogelijkheden te delen met bedrijven. Daarbij bieden wij onze bezoekers een unieke en leerzame ervaring.

Leerwerkbedrijf
Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) richt zich naast inkomsten genereren op de omgeving van het bedrijf (de planeet, werknemers en de sociale omgeving). Onze vorm van MVO is een logisch vervolg op hetgeen wij bieden: wij proberen de kansen van blinden en slechtzienden op de arbeidsmarkt te vergroten. Wij bieden blinden en slechtzienden een betaalde baan, vrijwilligerswerk, werkervarings- of stageplaats zodat zij zich verder kunnen ontwikkelen en ontdekken waar hun talenten liggen. Met de kennis en werkervaring die ze opdoen, kunnen ze binnen het muZIEum doorgroeien of makkelijker aan de slag bij een andere werkgever. Onze ambitie is om verder uit te groeien tot volwaardig leerwerkbedrijf. Met de ervaringen die wij opdoen kunnen we bovendien andere bedrijven informeren.

Voor bedrijven: kennis delen
De arbeidsparticipatie van blinden en slechtzienden kan alleen verbeteren als bedrijven openstaan voor de mogelijkheden. Werkgevers nemen bij mensen met een visuele beperking vaak alleen de beperking waar en niet hun vaardigheden. In Nederland zijn blinden en slechtzienden werkzaam in alle bedrijfssectoren, van ICT tot het onderwijs. Ook onze 38 blinde en slechtziende medewerkers zijn werkzaam op verschillende gebieden. De gidsen leiden bezoekers rond, anderen werken bijvoorbeeld achter de balie als gastheer of gastvrouw of werken aan communicatie en grafisch ontwerp. Óf het kan is dus niet de vraag, maar misschien is het ‘hoe’ je nog niet bekend.

Wil jij ook maatschappelijk verantwoord ondernemen en oog krijgen voor de vele mogelijkheden die er zijn? Ben je nieuwsgierig naar hoe blinden en slechtzienden bij jouw bedrijf aan de slag zouden kunnen? Wij delen graag onze ervaringen, dus kom gerust eens met ons sparren.

muZIEum als MVO-uitje
Alle rondleidingen worden verzorgd door mensen met een visuele beperking. Als ervaringsdeskundigen zijn zij het kloppend hart van de organisatie. Met hun persoonlijke verhaal laten zij jou ervaren hoe het is om blind of slechtziend te zijn. Het muZIEum draait de rollen om: de blinde leidt de ziende. Je krijgt bij ons niet alleen een unieke ervaring, maar levert met je bezoek ook een bijdrage aan de participatie en emancipatie van blinden en slechtzienden. Omdat wij hen een baan kunnen bieden en vooral vanwege bewustwording rondom dit thema. Want hoe meer mensen weten wat er mogelijk is en wat het betekent om blind of slechtziend te zijn, hoe meer mogelijkheden er worden gecreëerd.