Bezoekersvoorwaarden

1. Algemeen
De bezoeker betreedt het muZIEum op eigen risico. Ouders en begeleiders zijn verantwoordelijk voor het gedrag van de kinderen. De aanwijzingen van onze medewerkers dienen te allen tijde te worden opgevolgd. Wij verzoeken bezoekers dringend onze decorstukken te respecteren en afval in de aanwezige afvalemmers te deponeren. Onze medewerkers zijn gerechtigd bezoekers die zich niet houden aan de genoemde bezoekersvoorwaarden of die de orde (dreigen te) verstoren, te verwijderen uit het muZIEum. In dat geval heeft de bezoeker geen recht op schadeloosstelling.

2. Toegang
Het is alleen mogelijk deel te nemen aan de belevingen van het muZIEum als je vermeld staat in ons kassasysteem. Het muZIEum hanteert een adviesleeftijd van 8 jaar en ouder (zie verder punt 15 voor regels met betrekking tot begeleiding van kinderen). Op last van de brandweer zijn rolstoelen, buggy's en kinderwagens niet toegestaan in de donkerbeleving. Het muZIEum behoudt zich te allen tijde het recht voor om personen de toegang te weigeren, bijvoorbeeld wanneer deze onder invloed zijn van alcohol of verdovende middelen of wanneer deze de orde (dreigen te) verstoren.

3. Veiligheid
Aangaande de veiligheid van de bezoekers is het een ieder ten strengste verboden zich in de technische ruimte te begeven en/of in ruimtes waar is aangegeven dat deze alleen voor personeel toegankelijk zijn. Het muZIEum is niet verantwoordelijk voor schade toegebracht aan persoonlijke bezittingen, kleding en/of lichaamsdelen.

4. Meegebrachte artikelen
Het dragen van wapens of andere gevaarlijke voorwerpen (dit naar inzicht van onze medewerkers) is verboden. Gebruik van verdovende middelen is niet toegestaan. Het gebruik van ballen, ballonnen en andere speelattributen is alleen toegestaan buiten het muZIEum. Radio's en andere geluidsapparatuur zijn niet toegestaan in de donkerbeleving van het muZIEum. Stepjes, (kinder)fietsen, skates en andere mogelijke vervoersmiddelen zijn in het muZIEum niet toegestaan.

5. Eten en drinken
Het is niet toegestaan om zelf eten of drinken mee te nemen naar het muZIEum. Wel is er de mogelijkheid om een versnapering te kopen bij onze bar.

6. (Huis)dieren
(Huis)dieren worden niet toegelaten in het muZIEum. Dit in verband met de veiligheid van zowel de (huis)dieren als de bezoekers van het muZIEum. Het muZIEum biedt geen opvang voor (huis)dieren. (Blinden)geleidehonden en hulphonden zijn in het muZIEum toegestaan, met uitzondering van de donkerbeleving. Ze worden veilig achtergelaten in de daarvoor bestemde bench. Wij verzoeken bezoekers vriendelijk vooraf telefonisch door te geven als zij het muZIEum met een (blinden)geleidehond willen bezoeken, in verband met het reserveren van extra benches.

7. Kleding en schoeisel
In de donkerbeleving van het muZIEum is het niet toegestaan om lichtgevende of reflecterende kleding of schoenen te dragen.

8. Fotograferen en filmen
Het is niet toegestaan in de donkerbeleving te fotograferen of filmen. Op het doe-plein en tijdens Expeditie ribbelroute is het toegestaan te fotograferen, echter alleen voor eigen gebruik. Publicatie van beeld- en/of geluidsmateriaal is verboden, tenzij de directie van het muZIEum vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend. Het is mogelijk dat bezoekers worden gefilmd of gefotografeerd. Het muZIEum behoudt zich altijd het recht voor om dit materiaal voor publicatie te gebruiken.

9. Attracties
De belevingen van het muZIEum zijn zo ontworpen dat er per rondleiding in de donkerbeleving maximaal zeven personen deel kunnen nemen. Bij de Expeditie ribbelroute betreft het maximaal zes personen. Het muZIEum behoudt zich het recht voor om kleinere groepen met elkaar te combineren in een rondleiding. Het muZIEum is niet aansprakelijk voor eventuele schade. De donkerbeleving wordt aangestuurd door verschillende technieken. Het kan voorkomen dat er door een storing in de techniek vertragingen ontstaan. Het muZIEum geeft geen restitutie op de entreeprijs bij vertragingen.

10. Schade
Het muZIEum wordt zorgvuldig onderhouden. Toch kan de bezoeker geconfronteerd worden met een onveilige situatie of schade. Wij verzoeken de bezoeker dit zo spoedig mogelijk bij één van onze medewerkers te melden, zodat wij actie kunnen ondernemen. Het kan ook voorkomen dat de bezoeker zelf ongewild schade veroorzaakt. Ook in dit geval verzoeken wij de bezoeker dit te melden voordat de bezoeker het muZIEum verlaat.

11. Aansprakelijkheid
Mocht de bezoeker schade hebben ondervonden tijdens het bezoek aan het muZIEum, dan dient de bezoeker dit voor vertrek bij de gastvrouw/-heer kenbaar te maken. Eventuele schadevergoeding bij een melding op een later tijdstip is in ieder geval uitgesloten. Het muZIEum accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook door de gast geleden, tenzij deze schade het directe gevolg is van opzet van het muZIEum of van één van onze medewerkers. Ook wanneer vermissing of beschadiging optreedt bij aan het muZIEum in bewaring gegeven artikelen kan geen aansprakelijkheid aanvaard worden. De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor zover het muZIEum, met betrekking tot het risico dat is ontstaan, van een verzekeringsmaatschappij of een andere derde vergoeding ontvangt.

12. Promotie en verkoop
Promotie of verkoop van diensten en/of producten binnen het muZIEum, op het terrein van het muZIEum of de toegangsweg is niet toegestaan zonder dat daarvoor voorafgaand schriftelijke toestemming van de directie van het muZIEum is verleend.

13. Roken
Er mag binnen niet gerookt worden. Buiten roken is toegestaan op de hiervoor bestemde plekken. Sigaretten dienen te worden weggegooid in de afvalemmers die verspreid staan op de plekken waar gerookt mag worden. Weersomstandigheden worden niet aanvaard als excuus om op een andere plek te roken dan door het muZIEum is aangegeven.

14. Toiletgebruik
Tijdens de ongeveer een uur durende donkerbeleving en Expeditie ribbelroute kan geen gebruik gemaakt worden van het toilet. Wij raden bezoekers aan om het toilet voor aanvang van de donkerbeleving of Expeditie ribbelroute te bezoeken.

15. Kinderen en begeleiding
Het muZIEum hanteert een adviesleeftijd van 8 jaar en ouder voor de donkerbeleving en 13 jaar en ouder voor Expeditie ribbelroute. Het is wenselijk dat kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 12 jaar worden begeleid door minimaal één volwassen begeleider. Wanneer de beleving wordt onderbroken, dient de begeleider - eventueel samen met andere, anders onbegeleide kinderen - de beleving te verlaten. Het muZIEum geeft in dit geval geen restitutie. Het is niet mogelijk de beleving af te breken en vervolgens weer te hervatten. 

16. Bestellen van tickets en wijzigingen in online boekingen
Wij adviseren om online te reserveren. Door de grote belangstelling voor het muZIEum kan het voorkomen dat de rondleidingen voor een bepaalde dag zijn uitverkocht. Online gekochte tickets kunnen daarom door het muZIEum tot 2 dagen van tevoren worden omgeboekt naar een andere datum en/of tijd (onder voorbehoud van beschikbaarheid). 

17. Annuleren of wijzigen van het aantal bezoekers
Wil je het aantal personen verlagen of je bezoek annuleren? Dat vinden we natuurlijk jammer, maar het kan wel. Echter, we hebben deze plaats(en) wel vastgehouden en gezorgd dat er voor iedere beleving een gids ingepland is. Om die reden hanteren wij de volgende wijzigingskosten:

Particulieren zonder arrangement

 • Tot 8 dagen voor het bezoek is kosteloos wijzigen of annuleren mogelijk.
 • 8 tot 1 dag(en) voor het bezoek wordt € 5 annuleringskosten in rekening gebracht per persoon bij gedeeltelijke of volledige annulering. 
 • Tot 2 dagen voor het bezoek is kosteloze verplaatsing naar een andere datum mogelijk (o.b.v. beschikbaarheid).
 • Bij annulering vanaf 1 dag voor aankomst is er geen restitutie mogelijk.

Scholen of groepen zonder arrangement

 • Tot 8 dagen voor het bezoek is kosteloos wijzigen, verplaatsen of annuleren mogelijk. (verplaatsing o.b.v. beschikbaarheid)
 • 8 tot 1 dag(en) voor het bezoek wordt € 5 annuleringskosten in rekening gebracht per persoon bij gedeeltelijke of volledige annulering.
 • 8 tot 1 dag(en) voor het bezoek wordt bij verplaatsing 50% van het totaalbedrag in rekening gebracht (o.b.v. beschikbaarheid).
 • Bij annulering vanaf 1 dag voor aankomst is er geen restitutie mogelijk.

Particulieren, scholen of groepen met een arrangement
Belevingen

 • Tot 8 dagen voor het bezoek is kosteloos wijzigen, verplaatsen of annuleren mogelijk. (verplaatsing o.b.v. beschikbaarheid)*
 • 8 tot 1 dag(en) voor het bezoek wordt € 5 annuleringskosten in rekening gebracht per persoon bij gedeeltelijke of volledige annulering.
 • 8 tot 1 dag(en) voor het bezoek wordt bij verplaatsing 50% van het totaalbedrag in rekening gebracht (o.b.v. beschikbaarheid).
 • Bij annulering vanaf 1 dag voor aankomst is er geen restitutie mogelijk.

Arrangement(en)

 • Tot 8 dagen voor het bezoek is kosteloos wijzigen of annuleren mogelijk.
 • 8 tot 4 dag(en) voor het bezoek wordt 50% van de arrangementskosten per persoon in rekening gebracht.
 • Bij annulering vanaf 3 dagen voor aankomst is er geen restitutie mogelijk.

*Geldt ook voor arrangementen

18. Restitutie bij afwezigheid of te laat arriveren
Bij afwezigheid van personen behorende bij een groep en/of individuele bezoekers kan het muZIEum geen geld teruggeven. Mochten bezoekers na reservering te laat arriveren voor de donkerbeleving, dan ontvangen zij geen restitutie van de toegangsprijs of enige andere vorm van vergoeding. Wij verzoeken bezoekers daarom om zich uiterlijk 30 minuten voor de starttijd van de rondleiding te melden bij de kassa.

In de volgende gevallen geven wij geen geld terug of enige andere vorm van vergoeding:

 • Bij ziekte of afwezigheid. 
 • Wanneer de verwachtingen van het muZIEum niet overeenstemmen met de belevenis.
 • Wanneer er vertraging is opgelopen.
 • Wanneer 1 of een aantal van de museumschermen zijn uitgevallen.
 • Wanneer de bezoeker onwel wordt.
 • Bij verlies of diefstal van het toegangsbewijs.
 • In het geval dat de bezoeker het toegangsbewijs van een derde, anders dan van het muZIEum, heeft verkregen en de derde het toegangsbewijs niet heeft betaald.
 • Wanneer de bezoeker tijdens de rondleiding op eigen verzoek - om welke reden dan ook - de donkerbeleving verlaat.

Indien de bezoeker om welke reden dan ook geen gebruik maakt van het toegangsbewijs, komt dit voor zijn/haar eigen rekening. Een eenmaal verkregen toegangsbewijs kan niet worden geruild. In deze gevallen vindt evenmin restitutie van de toegangsprijs plaats.
Het kan gebeuren dat de geplande gids voor de donkerbeleving of Expeditie ribbelroute ziek is. Het muZIEum zal er alles aan doen om een vervangende gids te regelen, zodat het bezoek door kan gaan. Mocht dit niet lukken, dan zal het muZIEum de bezoeker bellen en óf een alternatieve datum voorstellen, óf de boeking kosteloos annuleren.

19. Mindervalide, slechthorend of zwanger
Het pand van het muZIEum is voor een groot deel goed toegankelijk voor rolstoel- en rollatorgebruikers. Het pand beschikt over een lift, een invalidentoilet, hellingbanen en verbrede deurposten. Deelname aan de donkerbeleving is helaas niet mogelijk. De ervaring van rolstoelgebruikers is dat de donkerbeleving niet zo overkomt als dat bedoeld is wanneer het parcours niet belopen, maar bereden wordt. Om de veiligheid van de bezoekers te waarborgen, zijn paden bewust smal gehouden. Hierdoor is de donkerbeleving niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Expeditie ribbelroute en het doe-plein zijn wel goed toegankelijk met een rolstoel of rollator. Wij vragen bezoekers die het muZIEum in een rolstoel willen bezoeken telefonisch contact met ons op te nemen. Vrouwen die hoogzwanger zijn raden we af de donkerbeleving te doen in verband met de persoonlijke veiligheid.

20. Verwerking persoonsgegevens
Het muZIEum is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar (website)bezoekers van essentieel belang is. Persoonlijke gegevens van bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Het muZIEum houdt zich dan ook aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. Het muZIEum zal nooit gegevens van bezoekers doorverkopen en/of verhuren aan derden. Het muZIEum wil gegevens van bezoekers gebruiken om hen op de hoogte te houden van (nieuwe) producten en diensten van het muZIEum en om hen te informeren over de gang van zaken van het muZIEum en op haar betrekking hebbende projecten of ontwikkelingen. Indien bezoekers geen prijs stellen op informatie over (nieuwe) producten en diensten dan kunnen zij zich afmelden via de afmeldoptie in de nieuwsbrief of dit schriftelijk melden.