Steun het muZIEum

Verbind je aan het muZIEum en ondersteun daarmee actief de sociale en maatschappelijke doelstellingen van het muZIEum. Neem contact op via 024 - 200 10 50 om van gedachten te wisselen over mogelijkheden van sponsoring en samenwerking.

ANBI-status
Het muZIEum staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat het muZIEum geen successierecht of schenkingsrecht hoeft te betalen over erfenissen en schenkingen. Iedere euro van je bijdrage komt volledig ten goede aan het muZIEum. Bovendien biedt schenken aan een instelling met een ANBI-status belastingvoordelen. 

Doe een gift

Statutaire naam
Stichting muZIEum 2012
RSIN:802560349
IBAN. NL73RABO 0159920604
KVK. 41058531
BTW. NL 802560349B01

Klik hier voor de contactgegevens.

meerjarenbeleidsplan 2014 - 2018 

Directie en bestuur
Bestuursleden
Hans Peters – Voorzitter
Ger Wooninck – Penningmeester
Henriette Elsinghorst - Secretaris
Roos Hoelen – Bestuurslid

Directie
Heleen Vermeulen

Personeel
Beloningsbeleid CAO dagrecreatie van Recron

Verslag van uitgeoefende activiteiten
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2016

Financiële verantwoording
Balans en staat van baten en lasten 2015
Balans en staat van baten en lasten 2016

Samenwerkingspartners
Reprovinci, KNGF Geleidehonden, Audivers, NOTaS, Lexima Reinecker Vision en Logobedrukken.nl

Sponsoren
Rabobank Rijk van Nijmegen, Gemeente Nijmegen, KSBS, LSBS, Rabobank Foundation, St. Oogfonds Nederland, NSGK, Prins Bernard Cultuurfonds, Gelderse Blinden Stichting, Instituut GAK, Stichting Blinden Penning, Worldwide Vision, DST-het experience bureau, Taalunie, Wijdoendingen en de Rotterdamse Stichting Blindenbelangen.