Culturele ANBI

Het muZIEum staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat het muZIEum geen successierecht of schenkingsrecht hoeft te betalen over erfenissen en schenkingen. Iedere euro van je bijdrage komt volledig ten goede aan het muZIEum. Bovendien biedt schenken aan een instelling met een ANBI-status belastingvoordelen.

Statutaire naam
Stichting muZIEum 2012
RSIN. 802560349
IBAN. NL73RABO 0159920604
KVK. 41058531
BTW. NL 802560349B01
Klik hier voor de contactgegevens.

Raad van Toezicht
Roland van der Hoek
Max Miltenburg
Eefke Mulder
Christel Samson
Robin Wille

Directeur - bestuurder
Heleen Vermeulen

Personeel
Beloningsbeleid CAO dagrecreatie van Recron

Meerjarenbeleidsplan
Meerjarenbeleidsplan 2022 - 2025

Verslag van uitgeoefende activiteiten
Jaarverslag 2022
Jaarverslag 2021

Financiële verantwoording
Balans en staat van baten en lasten 2022
Balans en staat van baten en lasten 2021

ANBI
Standaard formulier publicatieplicht ANBI algemeen

Statuten
Statuten Stichting muZIEum 2012.pdf

Stakeholderanalyse
Stakeholdersanalyse muZIEum.pdf