Culturele ANBI

Het muZIEum is geregistreerd bij de Belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor hoeven we geen successie- of schenkingsrechten te betalen over erfenissen en schenkingen. Elke euro van jouw bijdrage komt volledig ten goede aan onze missie. Daarnaast biedt schenken aan een instelling met een ANBI-status belastingvoordelen.

Statutaire naam
Stichting muZIEum 2012
RSIN. 802560349
IBAN. NL73RABO 0159920604
KVK. 41058531
BTW. NL 802560349B01
Klik hier voor de contactgegevens.

Raad van Toezicht
Roland van der Hoek
Max Miltenburg
Eefke Mulder
Christel Samson
Robin Wille

Directeur - bestuurder
Heleen Vermeulen

Personeel
Beloningsbeleid CAO dagrecreatie van Recron

Meerjarenbeleidsplan
Meerjarenbeleidsplan 2022 - 2025

Verslag van uitgeoefende activiteiten
Jaarverslag 2023
Jaarverslag 2022

Financiële verantwoording
Balans en staat van baten en lasten 2023
Balans en staat van baten en lasten 2022

ANBI
Standaard formulier publicatieplicht ANBI algemeen 2023