ANBI

Het muZIEum staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat het muZIEum geen successierecht of schenkingsrecht hoeft te betalen over erfenissen en schenkingen. Iedere euro van je bijdrage komt volledig ten goede aan het muZIEum. Bovendien biedt schenken aan een instelling met een ANBI-status belastingvoordelen.

Statutaire naam
Stichting muZIEum 2012
RSIN. 802560349
IBAN. NL73RABO 0159920604
KVK. 41058531
BTW. NL 802560349B01
Klik hier voor de contactgegevens.

Meerjarenbeleidsplan 2015 - 2020 (PDF)

Directie en bestuur
Bestuursleden
Roland van der Hoek – Voorzitter
Max Miltenburg – Penningmeester
Henriette Elsinghorst - Secretaris
Roos Hoelen – Bestuurslid
Christel Samson - Bestuurslid

Directie
Heleen Vermeulen

Personeel
Beloningsbeleid CAO dagrecreatie van Recron

Verslag van uitgeoefende activiteiten
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2019

Financiële verantwoording
Balans en staat van baten en lasten 2018
Balans en staat van baten en lasten 2019